Thursday, October 30, 2008

Batu Nilam Malaysia


Batu Nilam ini diperolehi dari seorang ahli kajibumi di Malaysia dan dicanai menjadi batu permata. keistimewaan ialah tahap kekerasannya pada skala 9/10 dan batunya yang mempunyai 3 warna dan mengambar 'sesuatu'.

No comments: